tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Papy Matizol Super Montaż do izolacji dachu płaskiego

W GREEN POWER – Domu Zeroenergetycznym Plus Przewodnika Budowlanego zaprojektowany został dach płaski. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie wysokich parametrów termicznych, szczelności przegrody, a także jest dużo bardziej komfortowe dla mieszkańców. Jednak konstrukcja dachu płaskiego, wbrew pozorom, nie jest prosta  i wymaga dużej wiedzy zarówno od projektanta, jak i wykonawcy.

Jako izolację przeciwwilgociową dachu płaskiego stosuje się systemy pokrycia jednowarstwowy lub dwuwarstwowy z papy podkładowej  i wierzchniego krycia. Współczesne  papy asfaltowe bardzo różnią się od tych produkowanych jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj w większości są to papy zgrzewalne, produkowane na mocnych wkładkach, powleczonych masami asfaltowymi, modyfikowanymi dodatkiem SBS. Są one obecnie najbardziej popularne w Europie, ponieważ SBS poprawia własności produktu w zakresie odporności zarówno na niskie, jak i na wysokie temperatury.

W ofercie firmy Selena S.A. znajdują się głównie papy modyfikowane, oparte na mocnych wkładkach z włókniny poliestrowej. Dodatkowo firma Selena S.A. wprowadziła do sprzedaży papy produkowane w technologii Super Montaż, czyli systemie profilowania spodniej strony papy. Produkty wytwarzane w tej technologii dedykowane są jako hydroizolacje dachów płaskich również w domach pasywnych.

Papy Matizol Super Montaż umożliwiają szybkie ich zgrzewanie i dzięki temu dają wymierne oszczędności w zużyciu energii oraz skróconym czasie montażu. System profilowania pap Matizol gwarantuje równomierne i krótsze ich zgrzewanie do podłoża. Pozwala to na zachowanie struktury asfaltu i kauczuku SBS oraz deklarowanych parametrów pap.
Zgrzewanie pap profilowanych wymaga znacznie mniej energii, a tym samym spada prawdopodobieństwo wystąpienia procesu starzenia asfaltu. Jednocześnie profilowanie spodniej strony pap eliminuje ryzyko niedogrzania i powstania w tym miejscu ewentualnych pęcherzy.
Zgrzewalne papy Matizol to w większości papy modyfikowne dodatkiem SBS co powoduje, że okres starzenia się tych pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat. Ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych ułatwiają eksploatację, ponieważ nie podlegają konserwacji przez cały okres ich użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach. Badanie giętkości przeprowadza się w temperaturach poniżej zera (nawet -25ºC). Zaletą tego typu pap jest to, że można je układaç praktycznie przez cały rok.
Oferowane dla rozwiązań zero energetycznych papy Matizol produkowane są na bardzo mocnych osnowach tj. na włókninie poliestrowej i tkaninie szklanej. Są one najbardziej wszechstronnymi wkładkami z uwagi na ich wysoką odporność na siły zrywające. Włóknina poliestrowa dodatkowo posiada bardzo dużą rozciągliwość przy zerwaniu. W związku z tym papy podkładowe i papy jednowarstwowego krycia mogą być dopuszczone do mocowania mechanicznego.

GORDACH EXTRA WZ PYE PV200 S52 Super Montaż wierzchniego krycia

Jest to papa na wkładce poliestrowej wysokiej gramatury 200 modyfikowana elastomerem SBS o wysokich parametrach wytrzymałościowych i najwyższej giętkości ≤-25°C, grubości 5,2 mm. Ze względu na rodzaj i gramaturę wkładki, którą jest włóknina poliestrowa 200 g/m² papa ma  bardzo dużą wytrzymałość na rozrywanie, dlatego może być montowana na podłożach niestabilnych, narażonych na poziome i pionowe przemieszczenia – jej parametr wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wynosi aż 65%±15%. Ze względu na wysoki stopień modyfikacji (parametr giętkości -25) papa zachowuje elastyczność w niskich temperaturach co nie tylko ułatwia montaż i zwiększa jej trwałość ale wydłuża sezon montażu w miesiącach wiosennych i jesiennych bez narażenia jej na pęknięcia i inne uszkodzenia związane z niską temperaturą. Ma ona znacznie wydłużony okres eksploatacji, jest odporna na starzenie i negatywny wpływ zmiennych temperatur, wilgotności, pokrywy śnieżnej czy czynników organicznych.
Papa produkowana jest w technologii Super Montaż, jej profilowana dolna powierzchnia papy ułatwia zgrzewanie i obniża koszt montażu a także ogranicza możliwe do popełnienia błędy przez dekarza. Zwłaszcza te polegające na przegrzaniu papy, uszkodzeniu wkładki lub niedokładnym zgrzaniu. W odpowiednim układzie warstw przekrycie dachowe z jej zastosowaniem posiada klasę B (ROOF)(t1) - NRO nierozprzestrzeniające ognia. Papa posiada gwarancje szczelności 15 lat.

Matizol PYE G200 S4 Super Montaż

Papa produkowana jest na tkaninie szklanej. Jest poszukiwana na rynku materiałów pokryciowych ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe i równocześnie możliwość mechanicznego montażu. Papa przeznaczona jest do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Może być mocowana metodą zgrzewania i mechanicznie, co zwiększa zakres jej wykorzystania na podłożu, gdzie technologia zgrzewania nie jest możliwa. Zgrzewanie ułatwia profilowana spodnia warstwa papy ponieważ jest ona wykonana w technologii Super Montaż.
Szczególnie istotne są parametry wytrzymałościowe jak maksymalna siła rozciągająca, wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem i giętkość w niskiej temperaturze.
Z istoty wkładki wynika niższy parametr wydłużenia 10%, rekompensowany zwiększoną siłą rozciągającą 1200/1500.

Matizol Max WZ PYE PV250 S52  Super Montaż wierzchniego krycia

Jest to papa na wkładce poliestrowej wysokiej gramatury 250 modyfikowana elastomerem SBS o wysokich parametrach wytrzymałościowych i giętkości ≤ -25°C, grubości 5,2 mm. Papa o najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego produkowana z surowców wysokiej jakości i przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod wytwarzania, co gwarantuje powtarzalność jakości papy.
Rodzaj i gramatura wkładki, tzn. włóknina poliestrowa 250 g/m² zapewnia bardzo dużą wytrzymałość na rozrywanie i dlatego papa ta zalecana jest szczególnie do stosowania na podłoża niestabilne, narażone na poziome i pionowe przemieszczenia. Parametr wydłużenia przy maksymalnej sile rozciągającej wynosi aż 65% ±15%.
Papa jest dopuszczona do mocowania mechanicznego np. łącznikami mechanicznymi,  co znacznie zwiększa zakres jej zastosowania, zwłaszcza tam, gdzie anomalie pogodowe powodują zrywanie pokryć dachowych. Papa zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, co nie tylko ułatwia montaż i zwiększa jej trwałość, ale wydłuża sezon montażu w miesiącach wiosennych i jesiennych, bez narażenia jej na pęknięcia i inne uszkodzenia związane z niską temperaturą. Jest to w polskich warunkach klimatycznych ważna zaleta i wykonawcy wykorzystują ją w harmonogramie prac dekarskich.
Papa produkowana jest w technologii Super Montaż. Profilowana dolna powierzchnia papy ułatwia zgrzewanie i obniża koszt montażu oraz ogranicza emisję CO2.
Papa posiada gwarancję szczelności 10 lat w systemie jednowarstwowym i 15 lat w systemie dwuwarstwowym.