tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Ocieplenie stropu systemem Tytan® EOS STROP

Aby zapobiec dużym stratom energii cieplnej konieczne jest zaizolowanie stropów, oddzielających garaże od przestrzeni ogrzewanej. W GREEN POWER – Domu Zeroenergetycznym Plus Przewodnika Budowlanego również wykorzystane zostanie takie rozwiązanie, złożone z kompletnego systemu ociepleń stropów i sufitów Tytan® EOS STROP oraz płyt lamelowych, dzięki którym można stworzyć solidną warstwę ocieplenia metodą „kilku kroków”.

System ociepleń Tytan® EOS STROP to zestaw markowych produktów dedykowanych do tworzenia warstwy ociepleniowej metodą mokrą bezsiatkową. W jego skład wchodzą: Tytan® Zaprawa klejowo-szpachlowa O, płyty z wełny lamelowej, Tytan® Grunt do systemów OS, Tytan® Tynk cienkowarstwowy OS mineralny „baranek” oraz ewentualnie elementy uzupełniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia. Chcąc zapewnić prawidłowe związanie wyprawy klejowej oraz tynkarskiej, prace powinny być przeprowadzane w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Przed aplikacją systemu należy oczyścić podłoże z substancji obniżających jego przyczepność – zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku, tłuszczów, a także ze starych powłok malarskich. Wszelkie nierówności należy uzupełnić Tytan® Zaprawą wyrównującą TEO124 i przeszlifować. Podłoża szczególnie chłonne należy zagruntować podkładem gruntującym.
Przed montażem warstwy izolacji należy koniecznie sprawdzić przyczepność podłoża. Mocowanie płyt lamelowych metodą bezkołkową może się odbywać wyłącznie na podłożach równych i gładkich, takich jak betonowe czy belkowo-pustakowe, o wytrzymałości nie mniejszej niż 0,08 MPa. Jeśli te warunki są spełnione, można przystąpić do klejenia izolacji bezpośrednio do stropu.

W tym celu należy najpierw przeszpachlować powierzchnię płyty lamelowej cienką warstwą wcześniej przygotowanej zaprawy Tytan® Zaprawa klejowo-szpachlowa O i równomiernie rozprowadzić ją na całej powierzchni wełny lamelowej za pomocą pacy zębatej 8-12 mm (nie mniej niż 8x8x8mm) tak, aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2-7 mm. Następnie bezzwłocznie należy przykleić wełnę do stropu mocno dociskając, aż do „zassania” zaprawy. Płyty należy rozmieszczać w układzie mijankowym.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYSTEMU TYTAN EOS STROP, WYKORZYSTANE W DOMU ZEROENERGETYCZNYM PLUS - GREEN POWER

TYTAN® GRUNT DO SYSTEMÓW OS
Podkład gruntujący Tytan® Grunt do systemów OS służy do zwiększenia przyczepności podłoża z wełny mineralnej jeszcze przed nałożeniem tynku. Produkt nakłada się metodą natrysku hydrodynamicznego uważając, by rozprowadzić go równomiernie na całej powierzchni płyt. Stworzona w ten sposób  warstwa gruntująca wyreguluje chłonność podłoża i zapobiegnie przenikaniu zanieczyszczeń z podłoża do warstwy tynku i powstawaniu plam. Tytan® Grunt do systemów OS nie zmniejsza przy tym paroprzepuszczalności podłoża, ułatwia nakładanie i zwiększa wydajność masy tynkarskiej. 

TYTAN® ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA O

• o podwyższonej paroprzepuszczalności
• o zwiększonej elastyczności
• o wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych i wełny
• wzmocniona włóknami
• mrozoodporna

Zastosowanie: Zaprawa klejowo-szpachlowa O przeznaczona jest do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz do wykonywania warstwy zbrojącej w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą oraz do szpachlowania wyrównującego powierzchnię pod dekoracyjne tynki cienkowarstwowe. Jest odpowiednia zarówno na obiekty nowo wznoszone, jak i na obiekty poddawane termomodernizacji. Może być stosowana na typowe podłoża takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków z betonu komórkowego, pustaków i innych tego typu materiałów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa klejowo-szpachlowa O użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system renowacji starych tynków.

TYTAN® TYNK CIENKOWARSTWOWY OS
Tytan® Tynk cienkowarstwowy OS mineralny „baranek” należy przygotować wsypując zawartość worka (25 kg) do dokładnie odmierzonej ilości (6,5 l) chłodnej i czystej wody. Następnie należy wymieszać zaprawę ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowej wiertarki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tynk jest gotowy do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Ostatnim krokiem w montażu systemu Tytan® EOS STROP jest nanoszenie Tytan® Tynku cienkowarstwowego OS na płyty lamelowe również metodą natrysku hydrodynamicznego. Produkt na bazie wypełniaczy mineralnych i kruszywa o grubości 1,5 mm tworzy paroprzepuszczalną  i odporną na obciążenia mechaniczne warstwę tynkarską.