tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

BOŚ Bank – bankowy lider w finansowaniu projektów proekologicznych w Polsce

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank) to polski i stabilny bank, specjalizujący się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 24 lat działalności przeznaczył ok. 15,1 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 42,5 mld zł.
BOŚ Bank należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów).
Oferta BOŚ Banku skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych (w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Klientom indywidualnym bank oferuje innowacyjne  produkty bankowe, do których dodawane są „zielone korzyści” - z zyskiem dla osobistych finansów klientów.
Klientom korporacyjnym bank proponuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu.
Zgodnie ze swoją „zieloną” misją, BOŚ Bank pokazuje Polakom jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej.

BOŚ Bank – z korzyścią dla Ciebie i Świata w którym żyjesz.

Więcej informacji na www.bosbank.pl