tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Regulacja temperatury na orzewaniu podłogowym - zawór trójdrogowy firmy AFRISO

W zależności od temperatury panującej na zewnątrz zmienia się również temperatura medium kierowanego do instalacji grzewczej. Im jest zimniej, tym większe jest zapotrzebowanie na wyższą temperaturę. Do regulacji temperatury wychodzącej na ogrzewanie podłogowe służy zawor trójdrogowy, współpracujący z regulatorem pogodowym.

Zasada działania:

Zamontowany na zaworze mieszającym regulator ARC jest podłączony do czujnika temp. zewnętrznej oraz czujnika przylgowego na rurze (zamontowanego za zaworem mieszającym). Na podstawie odczytów temperatur oraz zaprogramowanej krzywej grzewczej, reguluje temperaturę medium wychodzącą z zaworu trójdrogowego na instalację ogrzewania podłogowego. Za zaworem mieszającym należy zamontować pompę cyrkulacyjną.

Tojdrogowy zawór mieszający ARV Regulator pogodowy ARC ze zintegrowanym siłownikiem