tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Trójdrogowe zawory mieszające ATM firmy AFRISO

Termostatyczne zawory mieszające ATM zapewniają stałą temperaturę wody na wyjściu z zaworu (ustawianą w zakresie 20÷43°C lub 35÷60°C) i zapobiegają oparzeniom w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Najczęściej wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie niezbędna jest ochrona przed poparzeniem oraz wskazana jest szybka reakcja na zmiany temperatury i ciśnienia cieczy. Z powodzeniem stosuje się je do regulacji temperatury ciepłej wody dostarczanej do baterii umywalkowych i prysznicowych. Mogą być także elementem instalacji ogrzewania podłogowego, gdzie zastępują kosztowne układy regulacji.

 

Zawory ATM umożliwiają bezpieczne przegrzewanie wody w zasobnikach c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez narażania użytkowników na poparzenie. Funkcja "bez oparzeń" powoduje zablokowanie dopływu wody ciepłej w wypadku awarii dopływu wody zimnej. Pod plastikową pokrywką, chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, znajduje się pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej. Za zaworem mieszającym należy zamontować pompę cyrkulacyjną.


Dane techniczne termostatycznych zaworów mieszających ATM:- zakres temperatury na wyjściu: 20÷43°C lub 35÷60°C
- współczynnik przepływu Kvs: od 1,6 m3/h do 4,2 m3/h
- przyłącza: od ¾" do 1 ¼"
- funkcja bez oparzeń w każdym typie zaworu ATM
- maksymalna temperatura pracy: 95°C
- maksymalne ciśnienie: 10 bar