tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Przygrzejnikowe zawory regulacyjne VarioQ firmy AFRISO

Nowatorskie podejście do regulacji hydraulicznej opartej na pomiarze wielkości przepływu przy emiterze ciepła poprzez zawory VarioQ jest idealną ofertą dla wszystkich inwestorów chcących stworzyć niskimi kosztami instalację (bez inwestycji w drogą armaturę do równoważenia hydraulicznego), która zapewnia maksymalne obniżenie zużycia paliwa oraz energii elektrycznej na cele pompowania medium.

W systemach grzewczych woda podczas pokonywania drogi od źródła ciepła do grzejników zawsze wybiera tę część instalacji, w której są najmniejsze opory przepływu. Ze względu na to naturalne prawo fizyki w instalacjach niezrównoważonych grzejniki, które są najdalej od źródła ciepła dostają zbyt mało wody, a w grzejnikach zlokalizowanych najbliżej źródła ciepła przepływ czynnika jest zbyt duży. Część pomieszczeń jest niedogrzanych, a w części temperatura jest zbyt wysoka. Standardowe środki zaradcze polegające na zwiększeniu wydajności pompy bądź podniesieniu temperatury zasilania nie pomagają. Bardzo często wręcz wpływają na pogorszenie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach, podnosząc dodatkowo koszty ogrzewania.
Oferta zaworów VarioQ jest również odpowiedzią na potrzeby inwestorów, które pojawiają się podczas modernizacji budynków zabytkowych, w których standardowe procedury równoważenia nie dają zadowalających efektów. Często nie ma zgody konserwatora zabytków na prowadzenie nowych przewodów i weryfikacje tras prowadzenia starych. Wówczas możliwość pomiaru przepływu przy samym grzejniku jest rozwiązaniem prowadzącym do zachowania pierwotnej struktury budynku i właściwej regulacji hydraulicznej.
Zawory VarioQ przeznaczone są do pracy w pompowych instalacjach dwururowych centralnego ogrzewania. Znajdują zastosowanie jako elementy przyłączeniowe do grzejników z zasilaniem bocznym lub dolnym. Zastosowanie ich w instalacjach grzewczych pozwala na precyzyjną regulację dystrybucji ciepła w całym obiekcie bez

konieczności stosowania drogiej armatury do równoważenia hydraulicznego. Zastosowanie zaworów VarioQ umożliwia regulację hydrauliczną niezbędną do optymalizacji zużycia energii cieplnej i w efekcie prowadzi do wymiernych oszczędności finansowych. Prawidłowa regulacja hydrauliczna to także znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej do zasilania pomp obiegowych.

VarioQ - zawór kątowy VarioQ - zawór prosty