tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Instalacja elektryczna przy ocieplaniu budynków

Mocowanie oświetlenia czy innych elementów zasilanych prądem elektrycznym do elewacji ocieplanych powoduje przerwanie ciągłości izolacji termicznej i powstawanie mostków termicznych w tych miejscach. Zastosowanie elementów elektroinstalacyjnych i płyt montażowych firmy KOPOS do dociepleń eliminuje to ryzyko, dzięki czemu nie traci się parametrów termicznych dla całej przegrody.

Puszka elektroinstalacyjna do dociepleń KEZ

      

Służy do montażu przyrządów (gniazdka, wyłączniki) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji puszka eliminuje powstawanie mostków cieplnych.

Puszka KEZ przeznaczona jest dla samodzielnych przyrządów przy grubości ocieplenia 50 - 200 mm; puszka KEZ-3 umożliwia montaż przyrządów w ramkach zespolonych przy grubości ocieplenia 100 - 250 mm.
Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty do przymocowania elementu nośnego na ścianie, śruby do montażu puszki do elementu nośnego oraz do instalacji przyrządów.
Do puszki muszą być zainstalowane przyrządy odpowiednim stopniem szczelności IP.
Przy instalacji przyrządów na grubszym tynku zaleca się doszczelnienie przyrządów silikonem.

rozmiar: 120 x 120 x 200 mm
materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP
odporność termiczna: od -25 do +60 °C

Płyta montażowa do dociepleń MDZ

      

Służy do instalacji urządzeń elektrycznych (światła zewnętrzne, czujniki ruchu, gniazdka 400 V itp.) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji eliminuje powstawanie mostków cieplnych. Płyta nie jest przeznaczona do montażu anten satelitarnych oraz innych elementów wielkopowierzchniowych.
Płyta umożliwia montaż urządzeń przy grubości warstwy ocieplającej 50 - 200 mm.
Powierzchnia dla montażu urządzenia wynosi 120 x 120 mm.
Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty do przymocowania elementu nośnego na ścianie oraz śruby do montażu płyty.
Poszczególne płyty MDZ mogą być łączone w dowolne pole montażowe.

rozmiar: 120 x 120 x 200 mm
materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP
odporność termiczna: od -25 do +60 °C
nośność: maks. 4 kg