tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Łącznik izolacyjny Schöck Isokorb XT

Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb XT to element nośny izolacji cieplnej, który służy do eliminacji mostków cieplnych na wystających elementach budynków: balkonach, tarasach itp. Stosuje się go do połączeń żelbetowych elementów budowlanych, np. balkonu z płytą stropową. 

Łącznik izoluje część ciepłą konstrukcji budynku od części zimnej, stanowiąc jednocześnie bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem. Pozwala to wyeliminować konieczność układania izolacji termicznej wokół płyty balkonu, a tym samym układać warstwy wykończeniowe bezpośrednio na płycie.

W łączniku termoizolacyjnym Schöck Isokorb XT zastosowano poniższe, innowacyjne rozwiązania technologiczne:

  • Nowy materiał izolacyjny – Neopor o grubości 120 mm. W materiale tym poprzez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu uzyskano współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,031 W/(m·K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplne. W ten sposób materiał zapewnia bardziej efektywną izolację  cieplną.
  • Opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Therm-Effizient”). Składa się on ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance 
Concrete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronolith. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym 
w poprzednich łącznikach Schöck Isokorb. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej.

  • Wysokiej jakości stal szlachetna o podwyższonej wytrzymałości, z której wykonano pręty. System prętów łączy się  na zakład ze zbrojeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika.

Poza wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi, zastosowanie łącznika Schöck Isokorb XT przynosi także wiele innych korzyści:

  • pełni on funkcję elementu nośnego budowli, zapewniając konstrukcyjnie bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem
  • pomaga obniżyć koszty ogrzewania, redukując ilość produkowanego przez budynki CO2, pomaga tym samym chronić środowisko naturalne przed nadmierną emisją gazów cieplarnianych
  • podnosi wewnętrzną temperaturę na powierzchni ścian i  stropu, co pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej i szkód budowlanych  przez nią powodowanych – zawilgoconych i zagrzybionych ścian, które nierzadko przyczyniają się do powstawania groźnych chorób
  • zapobiega powstawaniu rys betonu wynikających ze skurczu i rozszerzalności płyty balkonowej i stropowej
  • znacznie ułatwia montaż zarówno w prefabrykatach, jak i na budowie.