tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

System klucza Master Key

Systemy zamknięć nie tylko zabezpieczają przed wtargnięciem z zewnątrz, ale także biorą udział w organizacji wewnętrznej obiektów. Wkładki, kodowane odpowiednio do struktury organizacyjnej, umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko osobom upoważnionym.

Wyróżnić można trzy różne grupy systemów Master Key
• system wkładki centralnej
• system klucza grupowego
• system klucza generalnego

System wkładki centralnej charakteryzuje się dowolną ilością wkładek pojedynczych. Klucze otwierają tylko swoje wkładki oraz wkładkę centralną. Tego typu systemy znajdują zastosowanie głównie w budownictwie wielorodzinnym, gdzie klucze od mieszkań otwierają także wejście do klatki lub piwnicy.

W systemie klucza grupowego mamy do czynienia z dowolną ilością zamknięć pojedynczych, których klucze nie otwierają innych wkładek. Wszystkie wkładki otwiera natomiast klucz grupowy. System ten może występować w kombinacji z systemem wkładki centralnej, a stosuje się go w małych budynkach biurowych, restauracjach a także w mniejszych hotelach.

W większych projektach o rozbudowanej hierarchii kontroli dostępu zastosowanie znajdują systemy klucza generalnego. Jest on w praktyce sumą mniejszych systemów klucza grupowego z tym, że teraz nadrzędną rolę odgrywa klucz generalny otwierający zazwyczaj wszystkie zamknięcia pojedyncze w danym budynku. System ten może współpracować również z jednym lub wieloma wkładkami centralnymi. Systemy te stosuje się w dużych biurowcach, bankach, hotelach, szpitalach oraz innych obiektach, gdzie duży nacisk kładzie się na stworzenie odpowiedniej organizacji wewnętrznej obiektu.

Systemy takie stosuje się w celu uniemożliwienia dostępu do danych pomieszczeń osobom nieupoważnionym, gwarantując jednocześnie swobodne poruszanie się po obiekcie osobom o większych uprawnieniach, np.: kierownikom lub dyrektorowi.

Systemy klucza generalnego Winkhaus gwarantują użytkownikowi wysoki stopień bezpieczeństwa oraz organizacji wewnętrznej obiektu, definiując prawo dostępu do pomieszczeń. Każdy system Master Key, wyprodukowany przez firmę Winkhaus, zaopatrzony jest w kartę bezpieczeństwa, na której zakodowane są wszystkie informacje o danym systemie. Warto zaznaczyć, że firma Winkhaus stosuje wyłącznie strzeżone profile klucza, gwarantujące – po przedłożeniu karty bezpieczeństwa – dorobienie dodatkowych kluczy tylko właścicielowi systemu zainstalowanego w obiekcie.