tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła ERGOLID EKO

ERGOLID EKO to jednorodny wodny roztwór glikolu propylenowego, który posiada w swoim składzie chemicznym także:
− zestaw inhibitorów, zabezpieczających układ przed zjawiskiem korozji,
− biocydy, zapobiegające powstawaniu życia biologicznego,
umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat.

Płyn przeznaczone są do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła. Zapewnia prawidłową pracę instalacji w zakresie temperatur od -35°C do 106°C.
Ergolid zapobiegają zamarzaniu układów. Zawiera zestaw starannie dobranych składników, które chronią instalację przed korozją, tworzeniem się osadów oraz zapobiegają rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za korozję mikrobiologiczną. Te cechy pozwalają zachować niezmienną wydajność cieplną oraz istotnie wydłużają okres bezawaryjnej pracy układu. Ergolid jest produktem wielosezonowymi, a gwarancją jego jakości jest odpowiednia gęstość, pH i rezerwa alkaliczna. Okres użytkowania zależy od indywidualnych warunków pracy i dla instalacji nowych, nie skorodowanych może wynosić do 10 lat.
Dzięki zastosowaniu czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego, nie stwarza zagrożeń dla życia i środowiska. Zalecany jest przede wszystkim w przemyśle spożywczym, wykorzystującym układy chłodzenia przy produkcji m.in. przetworów rybnych i mięsnych, mrożonek, wyrobów cukierniczych, lodów, mleka i jego przetworów, piwa i innych napojów; w ladach chłodniczych, barach i restauracjach oraz wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy. Ergolid Eko także idealne medium do wszelkiego rodzaju układów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ekologiczność płynu to nie tylko zawartość nieszkodliwego glikolu, ale również rezygnacja z toksycznych amin, azotynów, azotanów i związków chromu.
Płyn został przebadany przez liczne instytucje i placówki badawcze i posiada pozytywne opinie o właściwościach przeciwkorozyjnych wobec materiałów występujących w instalacjach. Posiadają Rekomendacje Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i Atest Higieniczny.

Parametry techniczne

Nazwa handlowa

Oznaczenie

(temperatura)

   ERGOLID EKO

*

koncentrat

ERGOLID EKO *

-35oC

ERGOLID EKO *

-25oC

ERGOLID EKO *

-20oC

ERGOLID EKO *

         -15oC

Barwa

zielona

% stężenie glikolu

80

50

42

37

33

Rodzaj glikolu

   propylenowy

pH

7,5 – 9,0

Lepkość kinematyczna

[cm2/s]

-10oC

168,42

34,80

22,95

17,20

16,01

10oC

30,79

12,49

7,84

6,68

4,94

20oC

22,08

6,21

4,70

3,86

3,15

50oC

6,02

2,14

1,61

1,31

1,18

Gęstość wg norm (20oC)

1,05

1,041

1,036

1,034

1,03

Gęstość z KJ

1,0535

1,0444

1,0413

1,0368

1,0335

Temperatura krystalizacji/zestalenia [oC]

**

≤ -35/ ≤ - 42

≤ -25/ ≤ -32

≤ -20/ ≤ -26

≤ -15/ ≤ -20

Temperatura wrzenia [oC]

120

106

104,5

104

103

Temperatura zapłonu [oC]

-

112

-

-

-

Ciepło właściwe [kJ/kgK]

(warunki standardowe)

2,93

3,58

3,70

3,77

3,84

Rezerwa alkaiczna

 ( nie niższa niż)

8

8

8

8

8

Rozszerzalność ciepła w temp  0-80oC [%]

-

5,49

5,24

4,92

4,73