tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Zmiękczacze USTM do wody

Zmiękczacze kompaktowe, to urządzenia służące do poprawy jakości wody, szczególnie do obniżenia jej twardości. W pewnym stopniu eliminująrównież żelazo i mangan. Zastosowanie zmiękczacza zapewnia ochronę instalacji wodnych oraz urządzeń do nich podłączonych w gospodarstwach domowych, restauracjach, myjniach i kotłowniach.

Oferowane zmiękczacze są urządzeniami kompaktowymi, z całkowicie automatyczną, elektroniczną głowicą czasowo-objętościową. Wyposażone są w by-pass pozwalający na łatwy montaż i demontaż urządzenia.

Zasada działania zmiękczacza:
Zimna woda zasilająca przepływa przez specjalne złoże filtracyjne (żywicę jonowymienną), które powoduje wymianę jonów wapnia i magnezu, odpowiadających za twardość wody, na jony sodu. Dzięki temu zostaje zmniejszony stopień twardości wody. Żywica jonowymienna traci stopniowo swoją wydajność, dlatego musi być poddawana automatycznej regeneracji przy użyciu solanki (nasycony roztwór NaCl i wody). Wykorzystywane są do tego tabletki soli wsypane wcześniej do obudowy zmiękczacza i uzupełniane ok. raz w miesiącu.

Za prawidłową regenerację odpowiada elektroniczny sterownik, będący integralną częścią zmiękczacza. Sterowniki pozwalają na dopasowanie parametrów pracy zmiękczacza do potrzeb użytkownika:
- wybór cyklu pracy:
   a) cykl objętościowy (regeneracja odbywa się po uzdatnieniu
określonej ilości wody, np. 3 m³)
   b) cykl czasowy (regeneracja odbywa się po określonym czasie, np. 14 dni)
- zmianę czasu regeneracji (fabrycznie ustawiony na 2.00 w nocy)
- ustalanie długości cykli w zależności od jakości wody

UWAGA! Woda poddawana procesowi zmiękczania powinna być wstępnie oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych (wskazane jest zamontowanie przed zmiękczaczem filtra wstępnego z wkładem np. sznurkowym PP20).