tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Folie paroprzepuszczalne TYVEK

Oddychające membrany ścienne Tyvek® to lekkie i elastyczne folie dostępne dla większości rodzajów konstrukcji ścian.
Membrany Tyvek® wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości lub polipropylenu są wyjątkowo wytrzymałe i mogą być stosowane w nowo budowanych domach, przy remontach lub rozbudowach.

Paroizolacja DuPont™ AirGuard® Sd5

Zamontowanie membrany AirGuard® Sd5 pod suchym tynkiem wpływa na zmniejszenie strat ciepła wynikających z konwekcyjnego przenikania powietrza poprzez ściany budynku. Ciągła warstwa membrany AirGuard® Sd5 jest barierą chroniącą przed ucieczką ciepłego powietrza z zamieszkanych pomieszczeń budynku.
Membrana AirGuard® Sd5 została zaprojektowana jako izolacja ograniczająca przenikanie powietrza, ale funkcjonuje także jako skuteczny środek kontroli przenikania pary wodnej przez elementy konstrukcyjne budynku. W szczególności dotyczy to konstrukcji przenikalnych dla pary wodnej, gdzie po zewnętrznej stronie ściany zamontowana jest membrana paroprzepuszczalna.
Ogólna zdolność konstrukcji do „oddychania” jest utrzymywana dzięki zastosowaniu membrany AirGuard® Sd5, która gwarantuje zachowanie równowagi między przenikalnością pary przez powłoki zewnętrzne i wewnętrzne ścian budynku.
Dane techniczne:

PARAMETR WARTOŚĆ ZNAMIONOWA WARTOŚĆ MINIMALNA WARTOŚĆ MAKSYMALNA
Paroprzepuszczalność (Sd) m 23 18 33
Przepływ pary wodnej (g) kg/m²s 1,8E-8 1,2E-8 2,3E-8
Wytrzymałość termiczna °C - -40 +80
Trwałość (ekspozycja na czynniki przyspieszające starzenie) odporny - -
Przepuszczalność powietrza ml/min 0 - 10
Przepuszczalność powietrza S - > 2000