tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Izolacja termiczna stalowej konstrukcji szkieletowej z wełny ROCKWOOL

W GREEN POWER – Domu Zeronergetycznym Plus ściany piętra wykonane są w technologii stalowego szkieletu. Jako izolację cieplną zastosowano tu płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.

ROCKTON - Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL do izolacji termicznej i akustycznej
Dane techniczne:
Wymiary: 1000 x 600 mm, grubość: od 50 do 150 mm.
W GREEN POWER  - Domu Zeroenergetycznym Plus zastosowano trzy grubości: 50, 100 i 120 mm.
Rockton 50 – płyty ze skalnej wełny mineralnej do dodatkowej izolacji cieplnej (w profilach RCY50)
Rockton 120/100 – płyty ze skalnej wełny min. do umieszczenia wewnątrz profili  FR120 i KR100
Rockton 120 – płyty ze skalnej wełny mineralnej do umieszczenia wewnątrz profili RY120

Grubość [mm] RD [m²•K/W]
50 1,35
100 2,75
120 3,3

Współczynnik przewodzenia ciepła:
- deklarowany λ D =  0,036 W/mK
- obliczeniowy λ obl =  0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny

FASROCK - Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń
Dane techniczne:
Wymiary: 1000 x 600 mm, grubość: od 20 do 180 mm.

W GREEN POWER  - Domu Zeroenergetycznym Plus zastosowano grubość 80 mm.
Fasrock 80 – płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji zewnętrznej (bez elementów mocujących)

 

Grubość [mm] RD [m²•K/W]
80 2,05

Współczynnik przewodzenia ciepła:
- deklarowany λ D =  0,041 W/mK
- obliczeniowy λ obl =  0,042 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny

SUPERROCK - Płyta ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL
Dane techniczne:
Wymiary: 1000 x 600 mm, grubość: od 50 do 200 mm.

W GREEN POWER  - Domu Zeroenergetycznym Plus zastosowano grubość 100 i 200 mm.
Superrock 300 (200+100) – płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

 

Grubość [mm] RD [m²•K/W]
100 2,85
120 5,7

Współczynnik przewodzenia ciepła:
- deklarowany λ D =  0,035 W/mK
- obliczeniowy λ obl =  0,035 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny

MONROCK - Płyty z wełny mineralnej
Dane techniczne:
Wymiary: 1000 x 600 mm i 2000 x 1200 mm, grubość: od 50 do 200 mm.

W GREEN POWER  - Domu Zeroenergetycznym Plus zastosowano grubość 200 mm.
Monrock Max 200 – płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

Współczynnik przewodzenia ciepła:
- deklarowany λ D =  0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny