tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Pustaki ceramiczne TERMOton

Ściany nośne i działowe parteru w GREEN POWER – Domu Zeroenergetycznym Plus Przewodnika Budowlanego zbudowane zostaną z ceramicznych pustaków poryzowanych. Wysokie parametry termoizolacyjne tego materiału pozwolą na ograniczenie strat ciepła, przy optymalnej grubości ścian zewnętrznych. 

Z poryzowanych pustaków ceramicznych TERMOton, w zależności od grubości, można budować mury zewnętrzne i wewnętrzne w technologii wielo- i jednowarstwowej. Dzięki niskiej gęstości objętościowej pustaki te, przy dużym gabarycie mają stosunkowo niewielką masę, co upraszcza i przyspiesza prace konstruktorskie. Ich wysoka wytrzymałość oraz niska masa pozwala na konstruowanie nawet czterokondygnacyjnych obiektów i tym samym obniża w znaczący sposób koszty związane z robocizną.

P+W czyli Pióro-Wpust pozwalają na eliminację pionowych spoin. Duży rozmiar pustaków TERMOton dodatkowo zmniejsza ilość spoin na metrze kwadratowym ściany – w rezultacie otrzymujemy cieplejszy mur, ponieważ spoiny są naturalnymi mostkami termicznymi. Dodatkowo duży gabaryt pustaków pozwala na dzielenie spoin poziomych na dwie części, co wyklucza połączenie bezpośrednie strony ciepłej z zimną.
Pustaki ceramiczne poryzowane TERMOton produkowane są z biologicznie czystych i naturalnych surowców ilastych, dzięki temu ich wytrzymałość i izolacyjność jest bardzo wysoka. Współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi Rw=53dB (dobra zdolność tłumienia dźwięków przez materiał).
Pustaki poryzowane posiadają właściwości akumulowania ciepła co ma znaczenie np. podczas awarii ogrzewania.
W firmie Owczary, w celu ujednolicenia parametrów surowca do produkcji, jest on hałdowany na okres jednego roku. Proces ten jest jednym z najistotniejszych elementów jakości i stabilności wytwarzanych produktów.

TERMOton P+W 29

Wymiary: 325 x 280 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m² grubość ściany 280mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 13,9 kg
Ilość sztuk na palecie: 60
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
    Kategoria odchyłek wymiarów T 1
    ategoria rozpiętości wymiarów R 1
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 20,4 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 652 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym 1715 kg/mm
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton P+W 25

Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m² grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
    Kategoria odchyłek wymiarów T 1
    ategoria rozpiętości wymiarów R 1
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 22,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 642 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym 1687 kg/mm
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton P+W 11.5

Wymiary: 325 x 115 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m² grubość ściany 115mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 126
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
    Kategoria odchyłek wymiarów T 1
    ategoria rozpiętości wymiarów R 1
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 27,8 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 801 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym 1774 kg/mm
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg