tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Technologie użyte do budowy domu zeroenergetycznego

Taśma uszczelniająca VARIO 3

Taśma ta służy do uszczelniania szczelin połączeniowych okien i drzwi przed przenikaniem powietrza i deszczu, posiadając jednocześniewłaściwości izolacji cieplnej na całej głębokości konstrukcyjnej.

Wewnętrzna (zielona) strona taśmy greenteQ VARIO 3 posiada właściwości blokujące przepływ powietrza i pary wodnej. Natomiast zewnętrzna (czarna) strona taśmy ma na celu zabezpieczyć szczelinę (okno – mur) przed opadami atmosferycznymi do 600 Pa, odprowadzając jednocześnie wilgoć ze środka spoiny na zewnątrz.

Taśma VARIO 3 to rozwiązanie „jednotaśmowe“, które łączy w jednym produkcie wszystkie wymogi montażu zgodnego z EnEV (rozporządzenie o oszczędności energii) i z tego względu nadaje się szczególnie do bezpiecznego, nieskomplikowanego i oszczędzającego czas uszczelniania połączeń montażowych okien i drzwi.

ZALETY:

• Uszczelnienie trójwarstwowe  przy użyciu tylko jednego produktu
• Łatwe i bezpieczne uszczelnianie okien podczas montażu w ramach tylko jednego etapu pracy
• Duża oszczędność czasu podczas montażu
• Montaż niezależny od pogody
• Zgodność z wysokimi wymogami rozporządzenia EnEV
• Odporność na wpływ warunków atmosferycznych

PARAMETRY greenteQ VARIO 3:

- wodoszczelność ≥ 600 Pa

- klasa materiałów budowlanych B2