tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Dom Zeroenergetyczny Plus - GREEN POWER

OPIS TECHNICZNY DOMU ZEROENERGETYCZNEGO PLUS - GREEN POWER   

 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Budynek eksperymentalny jednorodzinny piętrowy z przeznaczeniem na cele instruktażowo-szkoleniowe oraz jako jednostka badawcza mająca na celu wskazanie technologii oraz produktów dedykowanych dla domów niskoenergetycznych. Konstrukcja budynku oraz użyte technologie specjalne i rozwiązania oparte na  technikach odnawialnych fotowoltaicznych mają wskazać najlepsze rozwiązania w stworzeniu formuły budynku zeroenergetycznego plus (energetyczna definicja funkcjonalności budynku w osobnym załączniku).

PARTER:

Przedsionek, hall z komunikacją, łazienka, pomieszczenie techniczne, spiżarnia, kuchnia, pokój dzienny, pokój, garaż.

PIĘTRO:

Hall z komunikacją, przedsionek, 3 pokoje, 2 łazienki, 3 garderoby.

 

 

Rendering budynku
- ściana fotowoltaiczna + panele fotowoltaiczne na dachu

Rendering budynku
- ściana fotowoltaiczna

Rendering budynku - 
garaż ze stacją ładowania samochodu elektrycznego

Rendering budynku -
widok od strony tarasu

 

 

Powierzchnia zabudowy

199,80 m²

Powierzchnia tarasów i schodów zewnętrznych oraz pozioma część podjazdu nie wchodząca do powierzchni zabudowy

53,15 m²

Powierzchnia użytkowa części zamkniętych:    

 • parteru i piętra (bez garażu i podcienii)
 • garażu

 

190,80 m²

42,50 m²

Powierzchnia użytkowa części otwartych:  

- podcieni parteru i piętra

 

48,70 m²

 

 

Powierzchnia użytkowa razem

282,00 m²

Powierzchnia netto części zamkniętych:    

 • parteru
 • piętra

 

143,95 m²

95,55 m²

Powierzchnia netto części otwartych:   

 • parteru
 • piętra

 

24,35 m²

24,35 m²

Powierzchnia netto razem

288,20 m²

Powierzchnia całkowita części zamkniętych

296,70 m²

Powierzchnia całkowita części otwartych

53,20 m²

Powierzchnia całkowita razem

349,90 m²

Kubatura części zamkniętych

972,55 m³

Kubatura części otwartych

182,35 m³

Kubatura razem

1154,90 m³

Ilość pomieszczeń

6 szt.

Wysokość budynku

7,20 m

Długość budynku

16,50 m

Kąt nachylenia dachu głównego

płaski °

 

Forma architektoniczna i funkcja eksperymentalnego budynku.

Budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej prostej bryle, niepodpiwniczony, piętrowy z dobudowanym garażem, dach płaski.

Budynek zaprojektowany według definicji domu Pasywnego (15kW/m²/rok) bez strat i mostków termicznych (straty ograniczone do minimum) podzielony na moduły energetyczne funkcjonujące samodzielnie. Moduł pierwszy – parter, moduł drugi – piętro, moduł trzeci – garaż. Wszystkie moduły są niezależnie funkcjonującymi systemami energetycznymi budynku. Każdy moduł wykonany jest w innych technologiach budowlanych w celu zdefiniowania najcieplejszych rozwiązań i ich opisania oraz opracowania  mającego na celu wskazanie inwestorowi najlepszego rozwiązania.

Układ konstrukcyjny eksperymentalnego obiektu budowlanego.

Konstrukcja budynku opiera się na trzech modułach niezależnie funkcjonujących energetycznie w budynku. Parter  jest wykonany z ceramicznych pustaków poryzowanych Termoton. System grzewczy w postaci sufitowych promienników pracuje na niskotemperaturowym czynniku. System rekuperacji oparty jest na tradycyjnym wymienniku przeciwprądowym. Piętro budynku wykonane jest w technologii szkieletu metalowego z definicją maksymalnego wyciszenia oraz wyizolowania termicznego. Garaż jest niezależnym modułem zasilanym pompą ciepła oraz wiatrakownicą ze stacją doładowującą dla samochodu elektrycznego gdzie następuje w okresach przejściowych oraz latem zrzut energii z systemów fotowoltaicznych. Samochód elektryczny ma zasięg 80 kilometrów.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Budynek mieszkalny będzie wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Ogrzewanie i ciepła woda zostanie zapewnione przez pompę ciepła. Układ będzie wspomagany energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych. Woda zimna i ciepła zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych. 

Woda dostarczona będzie z sieci zewnętrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy. 

Ścieki odprowadzane będą do odbiornika wskazanego w warunkach technicznych przez odbiorcę ścieków. 

Przyłącza zewnętrzne prądu, wody i kanalizacji winny być wykonane zgodnie z projektami przyłączy uzgodnionymi z lokalnymi właścicielami sieci oraz właścicielami terenów po których ewentualnie przebiegają trasy przyłączy.

Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi  i obiekty  sąsiednie.

 • przyjmuje się średnie zapotrzebowanie  na wodę pitną w ilości 100 l / 24 h dla jednego mieszkańca budynku, jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej. 
 • w efekcie założonego programu użytkowego budynku jednorodzinnego oraz z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe - nie występują.
 • usuwanie odpadów stałych tzn. kuchennych i domowych odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 2,8 dm² na 24 h dla jednego mieszkańca. Odpady gromadzone są w pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.
 • dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne  czy inne zakłócenia.
 • charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia - nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Parter

Budynek Zeroenergetyczny