tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Opis akcji budowy Domu Zeroenergetycznego Plus - GREEN POWER

Naszym celem jest wybudowanie domu w koncepcji zrównoważonego budownictwa, jednocześnie przyjaznego dla środowiska na każdym etapie swojego “życia”, przy zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej i komfortu dla swoich mieszkańców. Nasze doświadczenia mają być podłożem dla prac legislacyjnych, tworzenia nowego, zgodnego ze współczesnymi wymaganiami zarówno prawa, jak i obyczaju. Chcemy, aby możliwe stało się wprowadzenie czytelnych dla inwestorów mierników domu zrównoważonego, co pozwoli na lepsze szacowanie wartości budynku. Dążymy do opracowania podobnych standardów, jakie funkcjonują np. przy urządzeniach AGD. Wprowadzone tu etykiety efektywności energetycznej – jasne i czytelne dla nabywców – w znaczącym stopniu wpływającym na ich preferencje zakupowe. Etykieta energetyczna to również potencjalne doskonałe narzędzie marketingowe dla sprzedawców – w przypadku budownictwa, dla deweloperów.

Cel budowy doświadczalnego Domu Zeroenergetycznego Plus - GREEN POWER

 • Ustanowienie wymogów uniwersalnych terytorialnie które powinny być spełnione każdorazowo, uwzględniając usytuowanieobiektu, jego formę, kształt i przeznaczenie (w tym rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne)
 • Sposób zasilania w ciepło, wentylację, chłodzenie oraz oświetlenie. Na tej podstawie dobieranie technologii i ich właściwa aplikacja to najważniejszy czynnik.
 • Opracowanie przykładowego rozwiązania budynku zero jako podstawy dla inwestorów i producentów.
 • Rozwinięcie marketingu innowacyjnych technologii wytwarzania energii.
 • Wypracowanie definicji budownictwa zrównoważonego orazzeroenergetycznego do praktycznych rozwiązań rynkowych.
 • Opracowanie wytycznych do projektowania budynków zeroenergetycznych w skali krajowej
 • Stworzenie technologicznego systemu monitoringu i badań oraz zapoznania go z użytkownikiem.
 • Zapoznanie inwestora z różnymi możliwościami stosowania technologii zarówno budowlanych jak i grzewczych spełniających podstawowy warunek jakim jest efektywność energetyczna.

Badania konstrukcji Domu Zeroenergetycznego Plus - GREEN POWER

Jednym z bardzo ważnych aspektów akcji jest test materiałów budowlanych oraz technologii i urządzeń w domu Zeroenergetycznym Plus. Badania które zostaną przeprowadzone mają na celu wskazanie oszczędności generowanych w budynku i  samej konstrukcji. Badania są wieloetapowe i przebiegają według następującego harmonogramu:

 1. Próby ciśnieniowe konstrukcji budowlanej – kontrola szczelności na etapie zamkniętym niewykończonym. Wykonuje się ją po zamknięciu konstrukcji budowlanej.
 2. Szczelność systemu montażu okien – kontrola za pomocą prób ciŹnieniowych oraz  kamer termowizyjnych.
 3. Budowa trójwymiarowej mapy przestrzennej budynku w celu badań termowizyjnych obiektu na każdym etapie budowy. Pozwoli to na wskazanie wpływu każdego etapu na bilans energetyczny budynku w praktyce.
 4. Badania elementów betonowych pod kątem ich akumulacyjności oraz punktów roszenia i in. Dodatkowo monitoring temperatur poszczególnych płaszczyzn betonowych w skali wielomiesięcznej tak aby stworzyć krzywe temperatur dla tej konstrukcji.  Ponadto w sezonie grzewczym przeprowadzone zostaną cykliczne termoskanowanie tej konstrukcji w celu wskazania akumulacyjności i jej cech.
 5. Badania przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym z odzyskiem ciepła oraz sprawność urządzenia.
 6. Badania nad sprawnością systemu GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła) mające na celu wskazanie faktycznych korzyści wynikających z jej zastosowania. Badanie polega na długofalowym buforowaniu temperatur zewnętrznych wewnętrznych oraz siły sprężu w instalacji rekuperatora. Ponadto kontrola zabrudzenia systemu i inne.
 7. Kontrola i badania ogrzewania rdzeniowego betonowego w skali trzech sezonów grzewczych (sezon pierwszy bez wliczania w wyniki i analizy ze względu na wodą technologiczną w konstrukcji budynku)
 8. Kontrola stolarki okiennej pod kątem szczelności oraz parametrów i stabilności profili i punktów roszenia.
 9. Prace badawcze nad konstrukcją szkieletową zastosowaną w budynku.
 10. Badania nad dźwiękoszczelnością oraz akustyką całej konstrukcji oraz urządzeń.

Poszczególne etapy testów i badań przeprowadzone zostaną razem z ekspertami z poszczególnych Politechnik. Zespoły badawcze i osoby odpowiedzialne wskazane zostaną po konsultacjach z Partnerami technologicznymi.