tyle już trwa budowa
domu zeroenergetycznego

Artykuły

Trzy etapy życia domu

Większość inwestorów ocenia budynek wyłącznie pod względem kosztów jego eksploatacji, czyli zużycia energii potrzebnej do jego funkcjonowania. Jednak w pojęciu budownictwa zrównoważonego, konieczne jest szersze podejście do tego tematu. Doskonale ujął to dr Marek Mroczkowski: “dom “żyje” w trzech okresach: inwestycja - eksploatacja - rozbiórka. Najważniejszą zasadą jest więc rozpatrywanie wpływu budynku na środowisko we wszystkich tych fazach. Wspaniały, dobrze służący ludziom budynek może spowodować duże zagrożenie po rozbiórce. Jakiś element świetnie służy przez 50 lat, a kiedy kończy się jego przydatność, może stanowić prawdziwą bombą ekologiczną. Tak było np. z azbestem - dobrym izolatorem, lecz zabójczym rakotwórczym materiałem, gdy zaczynał pylić.Wpływ budownictwa na środowisko jest ogromny:

  • ponad 40% światowej produkcji energii zużywane jest w budownictwie,
  • około 35% światowej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budownictwa,
  • około 50% masy przetwarzanych materiałów przypada na budownictwo.

...zrównoważone budownictwo zaczyna się już w fazie projektowej i doboru materiałów.

Chodzi o to, aby łatwo bez nadmiernych nakładów zmieniać funkcje budynku i jego pomieszczeń, a po rozbiórce odzyskać jak najwięcej elementów. Pozostałe zaś mają szybko się rozłożyć. Postawę “zrównoważoną” powinno charakteryzować właśnie podejście trójetapowe... Odnosi się to do każdego etapu “życia” domu.